Tag Archives: lamhopgiaydunggiay

Hộp giấy đựng giày carton quảng bá thương hiệu

Hộp giấy đựng giày carton được phổ biến rộng rãi ngày nay vì khi nói đến các thương hiệu Giày Việt, nhiều người vẫn chưa thể hình dung ra được hình ảnh thương hiệu rõ ràng nào. Các thương hiệu giày tại Việt Nam chưa tạo được sự ấn tượng riêng? Chính vì thế, sử dụng hộp giấy đựng giày […]